Copyright

Informace o autorských právech a provozovateli serveru.

Veškeré texty a fotografie použité na stránkách serveru FujiFans.cz jsou chráněné autorským zákonem a bez předchozího písemného souhlasu (licence) provozovatele tohoto serveru je zakázáno jejich částečné či celkové: přebírání, přetiskování, citace, překlady, úpravy, změny, šíření v libovolné podobě (ať již písemné, elektronické či jiné včetně začleňování do jiných stránek), distribuce či jakékoliv jiné využití (zejména ke komerčním nebo jinak přímo či nepřímo výdělečným účelům). Ukládání či tisk jakýchkoliv textů či fotografií ze stránek serveru FujiFans.cz je možné výhradně pro osobní potřebu návštěvníků serveru, a to jen v omezené míře (tj. není zejména dovoleno jakékoliv hromadné stahování a ukládání obsahu serveru).

Ochrana osobních údajů

Veškeré údaje, které na našich stránkách zadáte, budou použity pouze pro potřebu FujiFans.cz, zejména pro případný kontakt s Vámi. V žádném případě nebudou použity k jiným účelům ani poskytnuty třetím stranám. Pokud se zaregistrujete, zadáváte údaje pouze jednou (při registraci) a do formulářů se přenášejí automaticky.

Při registraci je nutné vyplnit pouze základní údaje:

  • e-mailovou adresu
  • kategorii o kterou máte zájem

Provozovatel

Kontaktovat nás můžete přímo pomocí e-mailu: info@fujifans.cz.

Odpovědná osoba:  Jan Záliš, tel.: +420 737 809 032, e-mail: info@instaxstore.cz

Nechcete přijít o žádné novinky?

Kategorie